Veilig op stage! 2.0: de eerste reactie - Veilig op Stage! 2.0

We hebben VOS gebruikt in klas 3 en het aangeboden aan leerlingen die al maatschappelijke stage lopen of hebben gelopen en in de loop van dit schooljaar of komend schooljaar op externe stage gaan.

Het theoretische gehalte van de methode is best pittig. Qua niveau zit het dicht tegen het B-VCA aan. De methode biedt ruimte om op twee niveaus les te geven en ook om op twee niveaus examen te doen. Het Profexamen bestaat uit 30 vragen en het Expertexamen bestaat uit 40 vragen. We hebben alle leerlingen in eerste instantie op Expertniveau lesgegeven. Dit is dan inclusief de ELO oefeningen. We hebben de video’s (cartoonniveau) na hoofdstuk 3 niet meer gekeken. Dat bespaarde tijd en de video’s sloegen niet altijd aan bij de leerlingen.

Het oefenexamen is door iedereen gemaakt op Expertniveau. Aan de hand van de uitslag hebben we in samenspraak met de leerlingen een indeling gemaakt voor Prof- of Expertexamen.

Het examenresultaat viel tegen: een kleine meerderheid (55%) van de leerlingen was geslaagd. Dit hadden we niet verwacht. Het examen was qua moeilijkheidsgraad echt zwaarder dan het proefexamen. Bij navraag bij Tutorial bleek dat een toeval te zijn: voor elk examen worden random 30/40 vragen uit een database van 121 Profvragen of 169 Expertvragen gekozen. Gelukkig is iedereen tijdens het herexamen, dat bij de prijs inbegrepen is, wel geslaagd.

Qua tijdsinvestering hebben we vanaf september tot eind februari nodig gehad om alle 11 hoofdstukken door te nemen. Eén blokuur in de week, met een grote groep van 21 leerlingen. De groepsgrootte is voor praktijkonderwijs niet wenselijk, maar kon dit jaar niet anders in verband met de beschikbaarheid van de docenten en de planning van de maatschappelijke stage. Een groepsgrootte van 10 tot maximaal 15 leerlingen zou het beste zijn.

Het programma VOS voorziet stagiaires van een basiskennis over veiligheid. Voor de leerlingen die komend schooljaar door moeten gaan of door willen gaan voor B-VCA, is er in ieder geval een stevige basis gelegd.


Nico Akkerman
Mentor RP56B en stagecoördinator Praktijkonderwijs

reggesteyn