Veelgestelde vragen | Veilig op stage

Prof-niveau

De aanduiding ‘prof’ komt van het woord ‘professional’. Alle leerlingen worden bij u op school opgeleid tot professional voor het beroep dat zij gaan doen. Ook op het gebied van veiligheid worden zij allemaal professionals. Dit niveau is dan ook voor al uw leerlingen haalbaar en wordt daarom ook wel het basisniveau genoemd. Het prof-niveau is geschikt voor:

 • leerlingen van het praktijkonderwijs met een gemiddeld IQ van 55 tot 70,
 • leerlingen van het vmbo (al dan niet in combinatie met lwoo) met een gemiddeld IQ van 75 tot 90.

Expert-niveau

Het verdiepende niveau binnen het lespakket is het ‘expert-niveau’. Met dit niveau worden uw leerlingen opgeleid tot experts op het gebied van veilig werken. Dit niveau is geschikt voor leerlingen die wat meer verdieping en uitdaging aankunnen. Het is geschikt voor:

 • leerlingen van het praktijkonderwijs met een gemiddeld IQ van 75 of hoger,
 • leerlingen van het vmbo (al dan niet in combinatie met lwoo) met een gemiddeld IQ van 90 tot 120,
 • jongeren en volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal en zich willen voorbereiden op VCA.

De oefenstof van het prof-niveau is te vinden in het werkboek. Daarnaast zijn er tussentijdse toetsen te vinden in de ELO die ingezet kunnen worden als herhalingsstof of als extra toetsmoment.

De expert-leerlingen leren de basislesstof op prof-niveau en de aanvullende verdiepende lesstof op expert-niveau. De oefenstof van het prof-niveau vinden zij zoals gezegd in het werkboek. De verdiepende opdrachten op expert-niveau vinden zij in de elektronische leeromgeving. Net als de prof-leerlingen kunnen ook de expert-leerlingen de tussentijdse toetsen maken die in de ELO staan.

 

In het lespakket worden de volgende 11 hoofdstukken behandeld:

 1. Gevaren
 2. Ongevallen en rampen
 3. Bescherm jezelf
 4. Regels op het werk
 5. Vallen
 6. Heffen en tillen
 7. Gevaarlijke stoffen
 8. Brand
 9. Machines en gereedschappen
 10. Elektriciteit
 11. Borden

 

Het praktijkonderwijs en het vmbo vallen beide onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Volgens die wet moeten de leerlingen onder andere worden voorbereid op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt.

Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs betekent dit dat er streefdoelen zijn opgesteld. Door het lespakket Veilig op Stage 2.0 worden binnen verschillende domeinen streefdoelen en beheersingsdoelen afgedekt. Een specificatie hiervan is te vinden in de docentenhandleiding van Veilig op Stage 2.0.

Vmbo

Binnen het vmbo kan het lespakket Veilig op Stage gecombineerd worden met verschillende vakken. Binnen deze vakken worden verschillende exameneenheden en eindtermen onderscheiden. In de docentenhandleiding kunt u vinden op welke vakken en examenprogramma’s het lespakket aansluit.

Na het afronden van het vmbo en wellicht ook het praktijkonderwijs, zullen verschillende leerlingen een beroepsopleiding gaan doen. Al in de entreeopleiding van het mbo wordt expliciet geëist dat de leerlingen kennis moeten hebben van arbo-, veiligheids- en milieuregels. En dit geldt voor alle entreekwalificaties in het mbo. Door middel van het lespakket Veilig op Stage 2.0 wordt deze landelijke eis uitgebreid behandeld en zijn de leerlingen op dit gebied heel goed voorbereid als zij starten met een mbo-opleiding.

 

Het lespakket bevat in totaal vier tussentijdse toetsen die na iedere twee à drie hoofdstukken in de ELO worden aangeboden. Deze tussentijdse toetsen bevatten vragen die gericht zijn op de voorgaande hoofdstukken, waardoor de belangrijkste leerdoelen nogmaals worden bevraagd. U kunt de tussentijdse toetsen dus inzetten als extra herhalingsstof, als extra toets/meetmoment en als voorbereiding op het examen. Nadat uw leerlingen een tussentijdse toets hebben gemaakt, kunt u als docent digitaal een deelcertificaat invullen. Hierop legt u onder andere de naam van de leerling en het resultaat van de tussentijdse toets vast.

U vindt de elektronische leeromgeving op de volgende website: http://elo.tutorial.nl. Let op: dit is een website zonder www.

Iedere leerling en iedere docent krijgt toegang tot de ELO. U logt als volgt in.

 1. Ga naar elo.tutorial.nl (dus zonder www.).
 2. Log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op ‘Veilig op Stage 2.0’.

U bent nu in de elektronische leeromgeving van Veilig op Stage. U kunt deze leeromgeving raadplegen waar en wanneer u maar wilt. Wilt u bijvoorbeeld uw leerlingen thuis laten werken in de ELO, dan kan dat! Uw leerlingen moeten dan uiteraard wel toegang tot het Internet hebben.

 

Readspeaker is een voorleesfunctie waarmee onder andere websites en documenten kunnen worden voorgelezen. In de ELO van Veilig op Stage 2.0 is Readspeaker ingebouwd om leerlingen ondersteuning te bieden bij het lezen van de tekst. Dit is vooral handig voor leerlingen met dyslexie of andere leesproblematiek.

De leerlingen kunnen de hele webpagina in de ELO laten voorlezen, maar kunnen er ook voor kiezen om bepaalde woorden, zinnen of alinea’s te selecteren. De geselecteerde tekst kan vervolgens worden voorgelezen door op de playknop te drukken. De leerling kan de voorleesfunctie naar wens aanpassen; denk aan de voorleessnelheid en het markeren van woorden die op dat moment uitgesproken worden.

 

U doorloopt het lespakket met uw leerlingen in vier stappen die hieronder zijn weergegeven. Voor een uitgebreide beschrijving per stap, verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 3 van de docentenhandleiding.

leerproces

Bovenin het menu vindt u de optie ‘ELO-accounts’. Op die pagina wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u ELO-accounts kunt krijgen. Hebt u desondanks toch nog vragen, neem dan contact met ons op.

Gemiddeld hebt u voor het behandelen van het lespakket voor de prof-leerlingen 32 uur nodig. Voor de expert-leerlingen ligt dit op gemiddeld 43 uur.

Deze tijdsinvestering hangt uiteraard af van het niveau van uw leerlingen, de beschikbare tijd en de manier waarop u het lespakket inzet. U kunt een specificatie van de tijdsinvestering per hoofdstuk vinden in de docentenhandleiding.

 

Het examen is altijd toegankelijk voor uw leerlingen, maar beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u als docent vinden in het docentgedeelte. Vlak voor afname van het examen kunt u dit wachtwoord aan uw leerlingen doorgeven zodat zij toegang krijgen tot het examen.

Uw leerlingen hebben de mogelijkheid om onbeperkt te oefenen met het oefenexamen. Wanneer zij voldoende geoefend hebben, kunnen zij het echte examen gaan maken. Hiervoor hebben zij 1 poging. Zijn er leerlingen niet geslaagd, dan verschijnt er voor deze leerlingen automatisch een herexamen. Ook voor dit herexamen hebben zij 1 poging. Wij adviseren om tussen het echte examen en het herexamen voldoende oefenmomenten in te bouwen om de leerlingen goed voor te bereiden op het herexamen. Mocht ook het herexamen niet met een voldoende worden afgerond, dan kunt u bij ons een extra herexamen aanvragen. De kosten hiervan bedragen €35,- per extra poging voor het herexamen. Neem contact op via info@tutorial.nl als u een extra poging voor het herexamen wilt aanvragen.

Het lespakket wordt afgesloten met een examen dat uw leerlingen via de ELO kunnen maken. Bij het examen wordt gedifferentieerd naar twee niveaus. Na afloop van het examen stuurt u ons een seintje via info@tutorial.nl zodat wij de resultaten van uw leerlingen kunnen bekijken. Als uw leerlingen een voldoende halen, ontvangen zij het prof- of expert-certificaat van Veilig op Stage. Deze wordt in overleg met u per post naar uw school verzonden. In de docentenhandleiding kunt u de normering vinden, waarbij het examen met een voldoende is afgesloten.

Nadat uw leerlingen een tussentijdse toets hebben gemaakt, kunt u als docent de resultaten bekijken. Dit resultaat kunt u vastleggen op een deelcertificaat. U vindt dit deelcertificaat in het docentgedeelte in de ELO. Op het deelcertificaat vult u digitaal de gegevens (zoals de naam van de leerling en de score) in, waarna u het certificaat kunt printen. U kunt het deelcertificaat gebruiken voor bijvoorbeeld een rapport of een portfolio van de leerling.

U kunt het lespakket bestellen via deze website www.veiligopstage.nl door bovenin het menu op ‘Bestellen’ te klikken. U vult allereerst uw gegevens in en bepaalt daarna het aantal lespakketten dat of de onderdelen die u wilt bestellen.
Hebt u vragen bij het bestellen? Neem dan contact met ons op via 053- 432 97 94 of info@tutorial.nl. Wij helpen u graag met het plaatsen van uw bestelling.

 

Na het plaatsen van uw bestelling duurt het uiterlijk drie werkdagen voordat uw bestelling verzonden wordt. U zult uw bestelling dus binnen een week ontvangen.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een factuur. Deze kunt u per bankoverschrijving aan ons voldoen.

U ontvangt standaard een certificaat (op papier) voor uw leerlingen na het behalen van het examen. Dit is in begrepen bij de prijs van het lespakket. Indien u naast het certificaat ook een pasje voor uw leerlingen wenst, kunt u dit aangeven bij ons. Hiervoor betaalt u een bedrag van €5 per pasje. Neem contact op via info@tutorial.nl om de pasjes aan te vragen voor uw leerlingen. Doe dit tijdig zodat de certificaten en pasjes, indien mogelijk, tegelijkertijd naar uw school verstuurd kunnen worden.